Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

“cho nó sụp đổ nhanh”
October 8, 2017
Mời các bạn tiếp tục bầu chọn lãnh đạo của nước Việt Nam dân chủ tại đây https://goo.gl/WF8Nz2

Từ lần cập nhật kết quả gần đây nhất có thêm 37 phiếu. Có 1 phiếu không được nhận do đề cử không hợp lệ. Chúng tôi ghi lại chính xác như sau trong ” “.
Người được đề cử: “Nguyễn trọng nghĩa ( tự khủng bố)”
Lời bình: “cho nó sụp đổ nhanh”

Ngoài ra cử tri Chau Tran đã đề cử và vận động công khai cho một ứng cử viên mới: bà Trần Kiều Ngọc thuộc Phong trào Giới trẻ Quốc tế vì Nhân quyền (International Youth Movement For Human Rights). Chúng tôi đã ghi tên bà Trần Kiều Ngọc vào danh sách ứng cử viên được đề cử thêm. Mọi người/tổ chức đều có quyền đề cử hay tự ứng cử, vận động cho ứng cử viên mình tin tưởng.

Xin chia sẻ và cảm ơn lời bình của một kỹ sư từ Sài Gòn đã bầu cho ông Nguyễn Quang A: “Cuoc bau cu dang tien hanh nay co the la cuoc bau cu tu do nhat cua VN den nay”

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2 . Kết quả được tóm tắt tại https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html

(Các bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)