Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Bầu cho các tổ chức và khuynh hướng chính trị
October 15, 2017

Tiếp thu ý kiến từ cử tri thuộc nhiều thành phần về tầm quan trọng của tổ chức chính trị đối với việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ, chúng tôi có một số chỉnh sửa sau trong đơn bầu cử https://baucudanchulink.wordpress.com

Tên tổ chức hay khuynh hướng chính trị được ghi cụ thể nhất có thể sau tên của từng ứng cử viên. Như thế, những ứng cử viên là những đại diện trong cuộc bầu cử cho đảng phái hay khuynh hướng chính trị mà họ theo đuổi. Ví dụ tên đảng Cộng sản được ghi cùng tên của các đại diện đảng này, mà người lãnh đạo hiện giờ là ông Nguyễn Phú Trọng. Một tổ chức chính trị khác hiện giờ là Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên cũng được ghi cùng tên ông Nguyễn Gia Kiểng. Khuynh hướng chính trị Xanh, Phát triển bền vững được ghi sau tên của bà Phạm Đoan Trang, người hoạt động và đóng góp bền bĩ trong các đề tài môi trường, chính trị, đối ngoại của Việt Nam. Bà Phạm Đoan Trang và các cộng sự đã tổ chức các cuộc tuần hành vì môi trường khi chính quyền đốn chặt cây xanh tại Hà Nội, và gần đây đã tổ chức soạn thảo tài liệu “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam” cung cấp một cái nhìn toàn diện về thảm họa Formosa. Cả hai thảm họa môi trường trên đều diễn ra trong thời kỳ nước Việt Nam chỉ do một đảng (Cộng sản) lãnh đạo.

Câu hỏi cho cử tri cũng nhấn mạnh chúng ta không chỉ bầu lãnh đạo chính trị, mà quan trọng hơn rất nhiều là đang chọn những tổ chức, phong trào chính trị tham gia lãnh đạo nước Việt Nam.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Kết quả được tóm tắt tại https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu.html

(Các bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)