Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

4285 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (28)

Du lịch

Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.

Anh ngạc nhiên hỏi:

"Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?”

Đạo sư hỏi lại:

"Thế anh có hành lý gì không?"

Anh đáp:

"Dạ có một va li".

Đạo sư hỏi:

"Sao anh có ít đồ vậy?"

Anh đáp:

"Vì đi du lịch nên đem ít đồ".

Đạo sư nói:

"Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều".

(Sưu tầm bài và ảnh)

 • Lê Trung Tĩnh, Hung Vo  and  2 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Thứ đồ cần mang theo trong cuộc "du lịch qua cuộc đời " là tình yêu thương, sự công bằng và trí tuệ. Vậy là đủ xài ;-)) 12:02 13/10/2019
Please to comment

Teddys Nguyen

4285 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (28)