Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

27 October 2017
Có ý kiến rằng sau khi có kết quả cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, "các bác ngồi vỗ tay cho nhau xem à?". Chúng tôi cảm ơn và trả lời:
Sau khi có kết quả cuối cùng, tổ chức hoặc liên minh chính trị giành đa số phiếu sẽ thành lập chính phủ mới và nhanh chóng thực hiện một số ưu tiên hàng đầu sau:
Thực thi ngay lập tức tuyên ngôn của các đảng phái trước cuộc bầu cử, tức đảm bảo tuyệt đối an toàn, đối xử bình đẳng với mọi thành phần chính trị. Mọi hành vi trả thù, phân biệt đối xử vì lý do chính trị sẽ hoàn toàn không được chấp nhận và được trừng trị bởi pháp luật. Việc hồi tố nếu có sẽ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, trong tinh thần hoà giải và hướng đến tương lai như đã thống nhất tại điều 4.
Rà soát lại toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng để chọn giải pháp sạch và phát triển bền vững nhất. Chúng tôi quan niệm rõ ràng rằng việc thay đổi, xây dựng, phát triển chỉ có ý nghĩa nếu nó không nguy hại đến môi trường và con người cả thể xác lẫn tâm hồn.

Dĩ nhiên những người tham gia và tổ chức cuộc bầu cử cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)