Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

30 October 2017 ·
Từ hai hôm nay có rất nhiều người review trang https://www.facebook.com/Baucudanchu/, nội dung chủ yếu của các review "Trang này kích động.. Gây chia rẽ, gây hận thù dân tộc."

Các thông số kỹ thuật cho biết các người review không hề đọc các post trên trang Bầu chọn. Điều này càng được khẳng định bởi nội dung các review.

Tuy nhiên chúng tôi cảm ơn và chia sẻ mối quan tâm về vấn đề các bạn đề cập. Đó cũng là lý do chúng tôi tiến hành công việc này.

Chúng tôi mong muốn các bạn hãy đọc trang và tìm hiểu kỹ để cùng tham gia cuộc bầu chọn. Chúng ta có nhiều mối quan tâm và điểm giống nhau hơn là khác biệt.

Chúng tôi cần các bạn.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)