Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

8 November 2017
Có câu hỏi về chương trình của cuộc bầu chọn. Chúng tôi cảm ơn và trả lời.
Hiện nay số người bầu chọn là trên 1300 người. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết chương trình hành động của các Ứng cử viên trước khi số người bầu chọn đạt 100 nghìn.
Khi số người bầu đạt một triệu, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp các cuộc tranh luận giữa các Ứng cử viên và tổ chức để họ gặp mặt, trao đổi với cử tri cả nước hay khu vực họ đại diện. Ví dụ như sẽ tổ chức tranh luận về dự án chính trị nào cho Việt Nam giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Gia Kiểng. Hay ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc thuyết phục cử tri Hà Nội, ông Lê Công Định tổ chức meeting và vận động cử tri tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang A, bà Phạm Đoan Trang gặp gỡ kiều bào tại Châu Âu hay Mỹ. Sẽ có sự tham gia của các tổ chức và quan sát viên quốc tế.
We believe in people.
Tuyệt đối công bằng, trung thực và tôn trọng tất cả các Ứng cử viên và đảng phái.

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)