Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

20 November 2017
Ban tổ chức cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ phản đối việc các Ứng cử viên Phạm Đoan Trang và Nguyễn Quang A bị an ninh Việt Nam bắt giữ và thẩm vấn trong nhiều giờ ngày 16/11/2017 sau khi các Ứng cử viên này tiếp xúc với phái đoàn của Liên minh Châu Âu.

Việc làm này của lực lượng an ninh Việt Nam, hiện nay vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, đảng đang tham gia tranh cử, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng, một trong bốn nguyên tắc hàng đầu của bầu cử và ứng cử tại Việt Nam và quốc tế: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Việc làm này cũng vi phạm Tuyên ngôn của các đảng phái trước cuộc bầu cử, cụ thể là điều 7 quy định về việc tranh cử công bằng và hoà nhã giữa các cá nhân và tổ chức chính trị.

Sai lầm này làm mất uy tín nghiêm trọng đảng Cộng sản trong mắt cử tri và Ban tổ chức cuộc bầu cử. Chúng tôi kêu gọi đảng Cộng sản đưa ra lời xin lỗi chính thức, nghiêm túc rút kinh nghiệm và trình bày các giải pháp để sự việc trên không tái phạm.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com. Kết quả và bình luận tại https://www.facebook.com/Baucudanchu/

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)