Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

5 April 2018
Hình đính kèm là phiếu bầu và ý kiến cử tri giành cho Luật sư Nguyễn Văn Đài, người vừa bị tòa án của đảng Cộng Sản đang cầm quyền tuyên án 15 năm tù. Ls Đài là một trong các ứng cử viên có số phiếu cao nhất mặc dầu không có tên trong danh sách từ đầu (được cử tri đề cử sau đó).
"Tôi đề cử Luật sư Nguyễn Văn Đài vì tôi tin tưởng ở tư cách, trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước của ông. Luật sư Đài tha thiết với việc nâng cao dân trí, và ông luôn cố gắng chia xẻ những kiến thức ông có về tự do nhân quyền với mọi người bất chấp sự nguy hiểm cho bản thân. Ngoài kiến thức vững vàng về luật pháp , luật sư Nguyễn Văn Đài còn có các phẩm chất của người lãnh đạo giỏi như tự tin, ôn hoà nhưng quả quyết. Ngoài luật sư Nguyễn Văn Đài, có những người cũng sẽ là những người lãnh đạo giỏi như luật sư Lê Công Định, anh Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Thị Công Nhân."
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)