Status of Đặng Bình

Đặng Bình

1146 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (26)

Mời quý bạn nghe:... "Đêm, Nhớ trăng Sài Gòn".... do nữ ca sĩ Quỳnh Giao trình bày.
Thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Đình Chương. Để tưởng nhớ cả 3 người đều khuất bóng.

https://www.youtube.com/watch?v=Ma0j6Lff__U   


Please to comment

Đặng Bình

1146 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (26)