Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

7975 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (108)

Chẳng thà bà Ngát nêu ra lý do về sự lơ đễnh, sơ ý hay mệt mỏi khi duyệt phim đi kèm một lời xin lỗi thì khả dĩ còn chấp nhận được. Đằng này, bà nói thế thì khác gì thách thức dư luận.

Vâng, thì chỉ mấy giây, thưa bà. Người ta cũng chỉ cần mấy giây để bấm nút phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Please to comment

Lê Quang Huy

7975 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (108)