Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

28 April 2018
"Chào chương trình. Các anh có thể cho biết số phiếu của TBT NP Trọng có gia tăng hay không kể từ sau khi ông ấy tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng. Tạm lấy mốc là 8/2017. Cảm ơn." Chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi và trả lời.
Chúng tôi không nhận thấy sự thay đổi đáng kể nào đối với số phiếu của ông Nguyễn Phú Trọng, ứng cử viên của đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi ông tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng năm 2017. Số phiếu ông Trọng hiện đang đứng thứ 10, cao hơn các ứng cử viên Cộng Sản khác nhưng thấp hơn phiếu giành cho các người đồng đảng của ông là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Bùi Quang Vinh. Dĩ nhiên ông Dũng và ông Vinh không còn trong danh sách chính thức vì đảng Cộng Sản đã không chọn hai ông này.
Kết quả trên có thể cho thấy một số điểm sau:
Cuộc vận động chống tham nhũng của ông Trọng đã không tác động đến cử tri, ít nhất là cử tri tham gia nghiêm túc cuộc bầu cử này, có thể coi là những người mong muốn một thể chế tự do dân chủ. Chúng tôi đã cố gắng đưa thông tin đến mọi giai tầng và khuynh hướng chính trị. Nếu bạn nào có FB ông Nguyễn Phú Trọng, xin cho để chúng tôi tag ông ấy vào.
Cũng có thể có sự tẩy chay cuộc bầu cử này của các người ủng hộ ông Trọng và đảng Cộng Sản. Mặc dầu theo thông tin chúng tôi được biết và các thông số kỹ thuật cho thấy có nhiều người, có vẻ là ủng hộ viên của đảng Cộng Sản đưa tin, chỉ trích gay gắt cuộc bầu cử. Chúng tôi cho rằng đó là điều đáng tiếc. Các bạn nếu muốn có toàn quyền bỏ phiếu cho ông Trọng để thể hiện quan điểm chính trị của mình. Các bạn có thể tẩy chay một ứng cử viên, nhưng khi tẩy chay dân chủ và sự công bằng, các bạn đang đi ngược lại các giá trị mà các bạn có quyền được thụ hưởng.
Chúng tôi trân trọng từng lá phiếu, lắng nghe, trả mọi thắc mắc để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất.
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)