Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

10 June 2018
Trước những quyết định quan trọng như luật đặc khu, luật an ninh mạng, người Việt thật sự không có tiếng nói đại diện. Các vấn đề hệ trọng đó được hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng sản quyết định và Quốc hội thông qua. Tuy nhiên cả hai đều không đại diện cho người Việt do không được lựa chọn bằng những cuộc bầu cử nghiêm túc, dân chủ và công bằng.

Người Việt có quyền được biết, được quyết định, được chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị phục vụ và thay mặt cho mình! Đó là một điều hợp lẽ tự nhiên và đạo đức. Đã đến lúc chúng ta nói không một cách thẳng thắn với sự im lặng, thỏa hiệp hay nhượng bộ đối với một thể chế độc tài dựa vào những lý do như ổn định để phát triển kinh tế, vì đại cục...Một môi trường chính trị đa đảng sẽ kích thích tranh luận, thúc đẩy phê bình và kiểm tra, dẫn đến tăng tính minh bạch, đảm bảo trách nhiệm giải trình. Một Quốc hội với nhều đảng phái tham gia tranh luận và bàn thảo sẽ đại diện và phục vụ tốt hơn rất nhiều cho toàn thể người Việt, sẽ đưa ra những dự luật tốt phục vụ người dân và đất nước chứ không phải chăm chăm bán rẻ đất đai của tổ quốc và đảm bảo an ninh cho chế độ.

Đó là lý do từ nhiều tháng nay chúng tôi tổ chức cuộc bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Đó là tiền đề, là một cuộc thực tập; là một sự bất công nhận.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Mời mọi người tham gia và chia sẻ. Đính kèm là kết quả đến hiện giờ.

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)