Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

12 June 2018
Chúng tôi đã loại bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Đại Quang ra khỏi danh sách các Ứng cử viên của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ.

Lý do: từ lúc có tên trong danh sách chính thức, hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng sản này đã không được một phiếu nào, có tỷ lệ phiếu bầu của người Việt là 0%, dĩ nhiên thấp hơn số phiều giành cho những người ngoài đảng Cộng sản như ông Nguyễn Quang A (17,9%), ông Lê Công Định (16,3%) hay trong đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng (gần 1%) và ông Nguyễn Xuân Phúc (dưới 1%).

Cảm ơn bà Ngân và ông Quang đã tham gia cuộc Bầu cử. Dĩ nhiên trong tương lai nếu có phiếu bầu cho bà/ông, chúng tôi sẽ đưa bà/ông vào danh sách được cử tri đề nghị thêm.

Việc bà Ngân và ông Quang rời danh sách làm cho đại diện của đảng Cộng sản chỉ còn 2 Ứng cử viên (ông Trọng và ông Phúc) đối mặt với 5 Ứng cử viên thuộc các đảng phái khác. Từ ban đầu cuộc Bầu cử, chúng tôi đã lập danh sách với 4 Ứng cử viên Cộng sản và 4 ngoài đảng Cộng sản nhằm thể hiện phần nào yếu tố lịch sử, chính trị và số lượng lớn đảng viên Cộng sản hiện thời. Tuy nhiên số phiếu thấp giành cho họ cho đến nay buộc chúng tôi phải loại bớt Ứng cử viên của đảng này, phù hợp với Quy chế Bầu cử đã thống nhất từ ban đầu.

Điều này cho thấy, dầu yếu tố lịch sử đã cầm quyền nhiều năm, dầu số lượng đảng viên lớn, nhưng vì không được dân chúng chọn một cách công bằng và trung thực, đảng Cộng sản thật sự không còn là một đảng lớn (cầm quyền), không có tính đại diện và các quyết định của đảng đó đi không là ý chí người dân Việt Nam.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)