Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

10 July 2018
Vừa có người từ Bạc Liêu, nghề nghiệp Giáo viên, bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, người vẫn đang dẫn đầu kết quả cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ với 34.6% số phiếu.

Xin thông tin về quy chế và diễn tiến cơ bản nhất của cuộc bầu cử đến nay:

Cuộc bầu cử bắt đầu với danh sách chính thức bao gồm 4 Ứng cử viên của đảng Cộng sản và 4 không thuộc ĐCS. Ngoài ra người bỏ phiếu còn có thể đề cử thêm Ứng cử viên mình ủng hộ trong lựa chọn Khác. Người nào được đề cử Khác nhiều phiếu nhất sẽ thay thế Ứng cử viên ít phiếu nhất trong danh sách chính thức. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã được đưa vào danh sách chính thức nhờ phiếu của cử tri dầu không có tên trong danh sách ban đầu.

Cuộc bầu cử không chỉ chọn những cá nhân mà còn đặt trọng tâm vào tổ chức chính trị của cá nhân đó. Ví dụ như trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng dầu được nhiều phiếu nhất của người dân so với các thành viên khác của ĐCS vẫn phải ra khỏi danh sách chính thức của cuộc bầu cử vì ĐCS đã không chọn ông Dũng.

Các tổ chức chính trị nào có phiếu thấp trong thời gian dài cũng sẽ mất bớt Ứng cử viên. Đó là trường hợp ĐCS vừa bị mất hai đại diện là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Đại Quang, dẫn đến việc họ không còn là đảng lớn tuyệt đối trong cuộc bầu cử (chỉ còn 2 Ứng cử viên so với 4 trước đây). Đây là điều đáng tiếc cho ĐCS. Mặc dầu chúng tôi đã kiên trì vận động và tạo điều kiện công bằng nhất, dường như 5 triệu đảng viên ĐCS chưa tham gia nghiêm túc cuộc Bầu cử này để phần trăm số phiếu của đảng họ có thể sẽ cao hơn.

Các diễn tiến trên cho thấy yếu tố "động" từ cá nhân đến tổ chức chính trị của cuộc Bầu cử.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Mời mọi người tham gia và vận động bỏ phiếu.

(Các bạn và Lê Trung Tĩnh)

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • LVGViV  Xin Ts Lê Trung Tĩnh   cho biết thêm về DANH SÁCH BAN ĐẦU là do ai chọn, dựa trên nguyên tắc luật lệ nào? Xin mọi người tìm hiểu và quan tâm tham khảo, gửi thắc mắc, đóng góp tích cực để ngày càng có nhiều thành phần tham gia phong trào chính trị Bầu cử này vì nguyện vọng của nhân dân là DÂN CHỦ và quyền công dân cho VIỆT NAM. Châu cảm ơn anh chị em.See more 16:20 17/10/2019
Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)