Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Rút súng, lên đạn, bóp cò vẫn có ở Việt Nam. Phần lớn là từ công an hoặc cán bộ về hưu vì "tội phạm phải" và hình phạt thường được chú ý giảm nhẹ. Còn trường hợp của công dân bị nhà chức trách đàn áp, Đặng Văn Hiến, tội được quan tâm tăng nặng. Dân đen chống quan cộng sản thì tội không nặng mới lạ. Việc trù dập một vài cá nhân một cách bất công là đặc điểm của độc tài, nhà nước độc tài. Khi nhà nước này nhìn nhận sự thật và bỏ đi "nhân dân" trong tên gọi thì tui sẽ tự cho nhà nước một điểm trung thực.

*******
Vì sao Mỹ không cấm người dân sử dụng súng? - Trí Thức VN
https://www.youtube.com/watch?v=leuMXXgwMrQ   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)