Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Điểm tin RFA 6-11-2019:
1. Facebooker ‘Giáo sư hớt tóc' bị bắt vì phát livestream ‘gây hoang mang trong nhân dân'
2. HRW kêu gọi Vn trả tự do cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh

https://www.youtube.com/watch?v=9joig50jnb8   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)