Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Không đọc hết mà dám phán là tin xấu độc, gã cộng sản Mạnh Hùng này là ông trùm nửa vời (half-ass). Hay là ý ông trùm nửa vời là chính gã hoặc bầy mafia đỏ của gã sẽ phán một cách độc đoán tin nào là xấu độc và dân không được phép đọc khi chưa hỏi ý gã ? Tin nào phơi bày sai lầm, việc ác độc của Đảng CS, đảng viên, thân nhân, băng nhóm của đảng viên, nhà nước, chính quyền bù nhìn cho Đảng, là tin xấu, độc.

https://www.youtube.com/watch?v=FbHwGJqQBSA   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

9326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)