Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Tỷ, tỷ, ... tỷ. Tỷ này tỷ nọ. Bộ trưởng mà kiến thức kém, dẫn chứng mơ hồ. Thật hồ đồ ! Tiếp theo Lâm tặc lại ví quốc gia như một cơ thể sinh học. Đây là một quan điểm sai lầm. Nhưng Lâm tặc rất xảo quyệt nên sự so sánh thô thiển đó không hẳn là một sai lầm mà là cố tình ngụy biện, Suốt lịch sử của một quốc gia, lãnh thổ độc lập, vương triều, chính quyền bị lật đổ, phế bỏ, thậm chí cả hoàng gia bị tru di, quốc dân vẫn trường tồn. Hồ đồ như vậy, chắc cả đời gã bộ trưởng tố lầm, xử oan rất, rất nhiều người.

https://www.youtube.com/watch?v=4llune4W33w   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

9326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)