Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

12432 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (737)

Có bác nào ở gần đây không tôi mời một ly ;)?
Lê Quang Huy  Đoàn Nghiêm  Manh Hung Dao  Trần Kim Thập  Le Vinh Truong 

 • Trần Kim Thập, Lê Quang Huy  like this.
  • Manh Hung Dao  Có gọi "Mật vụ, côn an" đến bắt tụi này không đấy?....hahaha... Cám ơn Tĩnh, nhưng tui ở xa lắc. 00:51 09/11/2019
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

12432 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (737)