Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9328 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

FB ‎Tứ Hoàng Kaidou‎ to FB group Bàn Luận về Kinh Tế - Chính Trị
November 8, 2019

Các con có từng nghe đến cái tên "Công Tằng Tôn Nữ" chưa nà ? Ai cũng biết dòng họ này, chỉ dành cho công chúa, người phụ nữ của Hoàng thân Quốc thích.

Họ "Công Tằng Tôn Nữ" được dùng cho các cháu gái bên nhà họ nội của các đời Vua nhà Nguyễn, xuất phát từ thời Minh Mạng.

Vua Minh Mạng ( Tên húy : Nguyễn Phúc Đảm ) đã định ra một chính hệ từ đời vua Gia Long trở về sau, theo nguyên tắc như vầy :

Con cháu các chúa Nguyễn thì được xếp vào hệ Tôn Thất cho nam và Tôn Nữ dành cho nữ.

Từ năm Minh Mạng thứ 3, những người trong Hoàng tộc thuộc dòng dõi các Chúa bắt đầu được thay tên là Tôn Thất thay cho họ Nguyễn Phúc.

Hôm nay, cô muốn nói sơ qua cho các con biết một số Tên các Bộ trưởng của một đất nước nào đó trên thế giới theo dòng họ Tôn Thất ... Chỉ mang tính gây cười, ngoài ra không có ý gì khác à nha !

- Bộ trưởng Bộ Y Tế : Tôn Thất Đức.

- Bộ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo : Tôn Thất Học.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư : Tôn Thất Bại.

- Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông : Tôn Thất Thiệt.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính : Tôn Thất Thu.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn : Tôn Thất Bát.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao : Tôn Thất Thế.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng : Tôn Thất Trận.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội : Tôn Thất Nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông : Tôn Thất Lạc.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Cầu cổng : Tôn Thất Hứa.

- Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình : Tôn Thất Tình...

Và còn nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng khác nữa, có tên rất độc và lạ. Hôm sau, cô sẽ nói tiếp nha các con ...
Nguồn : Copy !!

Please to comment

Đoàn Nghiêm

9328 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)