Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8946 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Gửi chị Pearl The,

Tui biết chị ghét mèo nên tui gửi clip này. Tui cầu Chúa cho chị hiểu.

Vắng người kể chuyện Chúa, tui buồn quá !

What did Kitten Do? When Owner Went Out! Kitten Separation Anxiety// 집사가 집을 비운 사이 우리 고양이는? 고양이 분리불안
https://www.youtube.com/watch?v=wCnzLFmbSBI   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8946 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)