Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7921 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

39 đời diêm...

thử đi,
bạn sẽ đếm được 39 cây diêm
một lần cháy lên thoi thóp
rồi tắt đi trên những tảng băng trôi...

Đinh Trường Chinh

*

1. Đinh Đình Bình; Hải Phòng
2. Võ Nhân Du; Hà Tĩnh
3. Cao Tiến Dũng; Nghệ An
4. Nguyễn Tiến Dũng; Quảng Bình
5. Lê Văn Hà; Nghệ An
6. Nguyễn Ngọc Hà; Quảng Bình
7. Nguyễn Văn Hiệp; Nghệ An
8. Trần Ngọc Hiếu; Hải Dương
9. Hoàng Văn Hợi; Nghệ An
10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; Thừa Thiên - Huế
11. Trần Mạnh Hùng; Hà Tĩnh
12. Nguyễn Huy Hùng; Hà Tĩnh
13. Nguyễn Văn Hùng; Nghệ An
14. Võ Văn Linh; Hà Tĩnh
15. Trần Hải Lộc; Nghệ An
16. Nguyễn Đình Lượng; Hà Tĩnh
17. Phạm Thị Trà My; Hà Tĩnh
18. Võ Ngọc Nam; Nghệ An
19. Trần Thị Ngọc; Nghệ An
20. Nguyễn Văn Nhân; Hà Tĩnh
21. Bùi Thị Nhung; Nghệ An
22. Trần Thị Mai Nhung; Nghệ An
23. Phạm Thị Ngọc Oanh; Nghệ An
24. Nguyễn Huy Phong; Hà Tĩnh
25. Nguyễn Minh Quang; Nghệ An
26. Đinh Đình Thái Quyền; Hải Phòng
27. Nguyễn Trọng Thái; Nghệ An
28. Bùi Phan Thắng; Hà Tĩnh
29. Phan Thị Thanh; Hải Phòng
30. Cao Huy Thành; Nghệ An
31. Lê Ngọc Thành; Nghệ An
32. Trần Thị Thơ; Nghệ An
33. Trần Khánh Thọ; Hà Tĩnh
34. Hoàng Văn Tiếp; Nghệ An
35. Nguyễn Đình Tứ; Nghệ An
36. Nguyễn Thọ Tuân; Nghệ An
37. Dương Minh Tuấn; Quảng Bình
38. Đặng Hữu Tuyên; Nghệ An
39. Nguyễn Thị Vân; Nghệ An

(*) Tranh:

- Chuyến đi định mệnh - Đinh Trường Giang
- 39 đời diêm - Đinh Trường Chinh

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/11/39-oi-diem.html

Please to comment

Manh Hung Dao

7921 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)