Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8019 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Tui cũng thắc mắc ... Tui ghét mấy người im im, đem sự thật xuống mồ. Nhiều người tin như vậy là anh hùng, đáng mặt quân tử, trượng phu gì đó. Tui không thích. Cộng sản muốn nhà sư im lặng, nhưng không phải chúng kính trọng ông, mà chúng cười mỉm đầy đắc ý vì đã gài bẫy một nhà sư thành công mỹ mãn.

*******
FB Nguyễn Đình Bổn
November 12, 2019

Về ông thầy chùa vừa mất

Định không nói nhưng đọc một số bài nên cũng góp vài lời:

- Với ông ta, do chúng ta khó thể biết tường tận nên chỉ có thể đoán vì sao ông không còn lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, tự do sau 1975:

1. Ông ta đã xong nghiệm vụ được giao?
2. Ông ta bị vắt chanh bỏ vỏ?
3. Ông ta sợ hãi sự hà khắc của chế độ mới nếu mang bàn thờ Phật ra đường?
4. Ông ta giác ngộ ngay sau ngày 30.4.1975 và quyết theo con đường tu hành không còn màng đến thế sự?

- Đó là những giả định về ông thầy tu, còn vì sao tôi định không nói rồi lại nói?

Vì tôi đọc một số bài của Cao Huy Thuần, Nguyễn Hữu Thái trên BBC, http://www.viet-studies... biện hộ và ca tụng ông như một bậc chân tu đã giác ngộ, một người có đủ tự tánh bi, trí, dũng nhưng hầu như không giải thích rõ ràng vì sao sau 4.1975 ông im lặng.

Và cũng do đọc những bài viết của Cao Huy Thuần, Nguyễn Hữu Thái với các ngôn từ như bọn Mỹ Diệm, anh em nhà Ngô... tôi cho rằng ông thầy tu thì đã xong kiếp người, nhưng Thuần, Thái rất có thể vẫn còn đang lãnh lương!

(Các link tham khảo để trong còm)

Please to comment

Đoàn Nghiêm

8019 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)