Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Đám thân cộng, ưng khuyển của Chinazi quá dơ bẩn.

“Chinese people are at risk of being burned alive if they dare to disagree with the fascist right-wingers in Hong Kong,” said Rich in the video, calling the protesters “terrorists.” - trích đoạn từ https://qz.com/1747617/chinese-users-go-to-pornhub-to-spread-hong-kong-propaganda/

Kẻ post câu trên không hiểu hoặc giả vờ không hiểu bản chất của độc tài. Một chính quyền độc tài có xu hướng bạo ngược với dân chúng và thường xuyên đạt được mục đích hãm hại một công dân đơn lẻ.

*******
China Uses PornHub to Spread Hong Kong Disinformation
https://www.youtube.com/watch?v=5ErIRL6RA0o   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8187 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)