Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ
26 August 2018 ·
Cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ bắt đầu với danh sách ban đầu gồm 8 Ứng cử viên: 4 của đảng Cộng sản và 4 bên ngoài đảng Cộng sản. Ngoài ra cử tri có thể đề cử Ứng cử viên khác mà họ mong muốn. Với thời gian, "Ứng cử viên khác" nào có nhiều phiếu nhất sẽ thay Ứng cử viên có số phiếu thấp phiếu nhất trong danh sách ban đầu.
Với quy tắc đó, hiện nay đảng Cộng sản đã không còn đa số: chỉ còn lại 2 Ứng cử viên, ngoài đảng Cộng sản đã lên 5 Ứng cử viên.

Chúng tôi xin vinh danh bên dưới những Ứng cử viên được cử tri đề nghị dầu họ không có tên trên danh sách ban đầu. Đó là một vinh dự lớn vì họ đã được người dân tín nhiệm thông qua một cuộc Bầu cử trung thực và công bằng nhất từ trước đến giờ ở Việt Nam.
Mời mọi người cho chúng tôi Facebook hay tag vào giúp và thông tin cho những Ứng cử viên chúng tôi không thể tag bên dưới.
Cách đọc: Tên, tổ chức chính trị, tag FB nếu có, số phiếu , % phiếu

Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) Van Hai Nguyen 5 0.4
Nguyễn Đan Quế 4 0.3
Phạm Bình Minh Đảng Cộng sản 4 0.3
Hoàng Xuân Phú 3 0.2
Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) 3 0.2
Võ An Đôn Đôn An Võ 3 0.2
Vũ Đức Đam Đảng Cộng sản 3 0.2
Huỳnh Thục Vy Huỳnh Thục Vy 2 0.2
Lê Quốc Quân 3 0.2
Tạ Phong Tần Tạ Phong Tần 2 0.2
Võ Văn Thưởng Đảng Cộng sản 2 0.2
Đặng Chí Hùng 1 0.1
Lê Kiên Thành 1 0.1
Lê Thăng Long Lê Thăng Long 1 0.1
Lý Tống 1 0.1
Ngô Bảo Châu Chau Ngo 2 0.2
Nguyễn Hoàng Linh (Hungary) Nguyen Hoang Linh 1 0.1
Nguyễn Hụê Chi 1 0.1
Nguyễn Khắc Mai 1 0.1
Nguyễn Ngọc Già 1 0.1
Nguyễn Thiện Nhân Đảng Cộng sản 1 0.1
Nguyễn Trần Bạt 1 0.1
Nguyễn Tuấn Khanh (nhạc sĩ) 1 0.1
Nguyễn Văn Lý 1 0.1
Phạm Chí Dũng Pham Chi Dung 1 0.1
Phạm Thanh Nghiên 1 0.1
Tòng Thanh Phạm 1 0.1
Trương Trọng Nghĩa Đảng Cộng sản 2 0.2
Tương Lai 1 0.1
Việt Khang (nhạc sĩ) 1 0.1
Vũ Thành Tự Anh Vu Thanh Tu Anh 1 0.1
Đinh La Thăng Đảng Cộng sản 1 0.1
Lang Anh Lang Anh 1 0.1
Trần Kiều Ngọc International Youth Movement For Human Rights Teresa Trần Kiều Ngọc 1 0.1
Trung tướng Lê Chiêm Đảng Cộng sản 1 0.1

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.
Link vào cuộc bầu cử: https://baucudanchulink.wordpress.com

Kết quả cuộc bầu cử được cập nhật và bàn luận tại trang https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu.html

(Các Bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)