Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

15 September 2018 ·
Hôm nay là ngày thứ 33 ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong tù nhằm yêu cầu nhà nước Việt Nam (hiện đang dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản) thượng tôn pháp luật.
Ông Thức hiện đang dẫn đầu với gần 36% số phiếu của cuộc Bầu cử Lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ.
33 ngày là vượt quá sự chịu đựng của con người. Chúng tôi khâm phục ông Thức vì tinh thần kiên cường và bất khuất trước bất công và nghịch cảnh. Hãy tưởng tượng tinh thần đó trong việc đấu tranh cho tự do ngôn luận, hay để bảo vệ công lý và bình yên trên Biển Đông.
Là những người tổ chức cuộc bầu cử này, một cách tự nhiên chúng tôi mong muốn ông Trần Huỳnh Duy Thức giữ gìn sức khỏe. Người dân Việt Nam, ít nhất là hơn 450 người vote chọn ông Thức làm lãnh đạo trong cuộc bầu cử này, cũng mong muốn ông Thức khỏe mạnh để tiếp tục đi tiếp trên con đường tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ pháp trị.
Đó là một hành trình còn rất dài và gian khó.
Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.
Link vào cuộc bầu cử: http://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)