Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

28 September 2018 ·
Ông Trần Đại Quang đã từng là một ứng cử viên của cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Lý do: đảng Cộng Sản đã chọn ông là một trong bốn người đứng đầu.
Tuy nhiên trong một thời gian dài hơn hai năm, ông Quang đã không nhận được một phiếu bầu nào của người dân.

Do đó ông Quang, cùng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã bị loại khỏi cuộc Bầu cử vài tháng trước đây. Đó cũng là lý do chính của việc đảng Cộng sản mất ưu thế tuyệt đối : chỉ còn 2 ứng cử viên cùng với 5 ứng viên thuộc các đảng phái khác.

Gần đây có nhiều thông tin về việc xây lăng, làm đường vào lăng cho ông Quang sau khi ông qua đời. Các lãnh đạo Cộng Sản càng có khuynh hướng sử dụng bạo lực, lăng của họ thường to để nhắc nhở người dân về sự quan trọng của đàn áp trong việc bảo vệ chế độ. Tuy nhiên trong một cuộc bầu cử dân chủ, việc này có thể làm ảnh hưởng đến số phiếu của hai ứng cử viên Cộng Sản còn lại. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Cuộc bầu cử đang diễn ra tại: http://baucudanchulink.wordpress.com

(Các Bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)