Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

23 October 2018 ·
Ông Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên duy nhất được đảng Cộng sản đề cử. Quốc hội Việt Nam có 475 trên tổng số 496 tức 96% là đảng viên đảng Cộng sản. Do đó không có gì ngạc nhiên khi ông Trọng được bầu vào vị trí Chủ tịch nước.
Tuy nhiên trong cuộc “Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ” với nhiều thành phần chính trị tham gia, so với các ứng cử viên khác ngoài đảng Cộng Sản, số phiếu ủng hộ ông Trọng không cao. Ông Trọng hiện đang xếp vị trí thứ 10, sau cả lựa chọn “Không ai phù hợp hiện nay“.
Điều này cho thấy có rất nhiều khác biệt giữa lựa chọn của người dân và của đảng Cộng sản.
“Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ” là cuộc bầu cử duy nhất công bằng và trung thực, mở rộng cho toàn bộ dân chúng và các thành phần chính trị Việt Nam từ trước đến giờ. Kết quả các cuộc bầu cử khác ở Việt Nam đều không đáng tin cậy và không được công nhận.
Kết qủa cuộc Bầu cử được cập nhật tại https://www.livenguide.com/user/1188-le-trung-tinh.html, trang cá nhân của người sáng lập Livenguide, mạng xã hội tôn trọng tự do biểu đạt và bảo mật cá nhân của người dùng.
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Nota từ 2019: Kết quả và bàn luận sẽ được cập nhật tại trang này, tức: https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)