Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

1 November 2018
Trong tháng 10 có gần như toàn bộ 496 người Việt tại Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước sau khi ông Trọng được đề cử bởi đại diện của hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản.
Cũng trong tháng 10, có 18 người bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Và có 1 phiếu cho ông Nguyễn Phú Trọng:

10/10/2018 5:24:55 Nguyễn Phú Trọng (Đảng Cộng sản) Nguyen Tuan ha Noi Viet Nam

Toàn bộ phiếu tháng 10 như sau, nhiều người để lại thông tin cá nhân và ý kiến.
10/1/2018 12:04:27 Lê Công Định
10/9/2018 12:38:54 Trần Huỳnh Duy Thức
10/9/2018 12:41:06 Trần Huỳnh Duy Thức
10/9/2018 12:53:44 Trần Huỳnh Duy Thức
10/9/2018 13:18:55 Trần Huỳnh Duy Thức
10/9/2018 13:58:31 Nguyễn Quang A (Diễn đàn Xã hội Dân sự)
10/9/2018 16:18:06 Trần Huỳnh Duy Thức
10/10/2018 4:13:46 Trần Huỳnh Duy Thức
10/10/2018 4:31:22 Lê Công Định
10/10/2018 5:24:55 Nguyễn Phú Trọng (Đảng Cộng sản)
10/11/2018 8:27:11 Trần Huỳnh Duy Thức
10/11/2018 8:59:22 Trần Huỳnh Duy Thức
10/14/2018 16:20:22 Lê Công Định
10/27/2018 1:06:56 Trần Huỳnh Duy Thức
10/28/2018 6:21:54 Phạm Đoan Trang (Green Trees)
10/28/2018 6:48:26 Nguyễn Quang A (Diễn đàn Xã hội Dân sự)
10/29/2018 1:25:10 Nguyễn Quang A (Diễn đàn Xã hội Dân sự)
10/30/2018 8:29:23 Lê Công Định

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)