Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8019 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Hắc cảnh Hong Kong hay tay sai của ĐCSTQ ?
Kỳ I: Tiết lộ dự báo: Họ có thể sẽ giết một ai đó!
Thứ tư, 20/11/2019
https://trithucvn.net/trung-quoc/hac-canh-hong-kong-hay-tay-sai-cua-dang-cong-san-trung-quoc.html

Vì TriThucVN làm rất công phu về đề tài này nên tui không muốn copy. Đọc giả vào thẳng trang gốc đọc sẽ thấy hay hơn.

Please to comment

Đoàn Nghiêm

8019 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)