Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

12540 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (741)

Chức năng thấy vị trí của mình và nguời khác trên Livenguide.

Mọi nguời có thể bấm vào nút vị trí trên thanh công cụ trên cùng để vào bản đồ cho thấy vị trí của mình và của mọi nguời (nếu nguời đó cho phép). Chức năng này giúp mọi nguời gặp nhau dễ dàng hơn và nếu muốn có thể biết nhau ở đâu.

Tôi hiện đang ở Birmingham bấm lên không thấy ai ở gần đây. Nhưng các bạn ở Việt Nam nếu bật cái đó lên sẽ thấy nhiều Livenguider đang ở gần.

Dĩ nhiên các bạn có thể cho phép mọi nguời, một vài nguời hay không ai biết vị trí của mình. Các tuỳ chọn này có thể thay đổi dễ dàng bằng cách bấm vào nút "Thiết lập vị trí" bên trái màn hình laptop. Khi thoát ra khỏi Livenguide, vị trí của bạn sẽ bị xoá. Livenguide không lưu và sử dụng vị trí của bạn cho bất cứ mục đích gì.

Mời mọi nguời dùng thử và cho ý kiến góp ý. Đính kèm là vài hình ảnh về thư viện ở Birmingham, đẹp lộng lẫy như một cung điện.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

12540 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (741)