Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

"Mày", "tao" ? Hô hô hô ! Một gã vỡ giọng mà vẫn nuôi mơ ước bú sữa "Bác Hồ", "Cụ Hồ". Hạng này gân cổ dạy đời lại càng rõ phường đạo đức giả. Và kẻ đạo đức giả lại càng mánh khóe, thích quy chụp, tìm cách gài người khác vào bẫy.

https://www.youtube.com/watch?v=nQZkJp--gyw   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)