Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Pearl The đổi tên thành sin. Sao ngày trước chị cho rằng mọi người phải đặt tên thật mà giờ chị đổi tên tùm lum vậy ? Chắc tui phải noi gương và đổi tên thành Desires quá ?!

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Haha....sao lại là Desires ạ? Thế thì em cũng chọn 1 cái nick mới được ;-))) 18:42 08/12/2019
Please to comment

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)