Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9022 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Bỏ đi là đúng ! Ở Bắc Hàn thì làm gì có cơ hội với phụ nữ đẹp. Nếu họ không bị cán bộ cộng sản và hoàng gia, hoàng đế họ Kim thu gom thì cũng bị nhồi sọ để đêm ngày mơ tưởng Tủ Lạnh mốc.

Người Bắc Hàn vượt biên sang Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=Z3AxFG9cOKk   


  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Thua rồi, bị bắt về t+ để mổ cướp nội tạng là cái chắc 18:38 08/12/2019
Please to comment

Đoàn Nghiêm

9022 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)