Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Đã đầy đủ lại rồi đó bác. Cảm ơn bác và mọi người kiên nhẫn. 00:22 06/12/2019
   Đoàn Nghiêm  Vẫn còn thiếu vài Like và Cmm của Dr. Le Vinh Truong. 02:21 06/12/2019
Please to comment

Đoàn Nghiêm

8255 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)