Status of Đặng Bình

Đặng Bình

1146 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (26)

Mấy tên khốn nạn bưng bô cho cộng sản như trọc phú Hoàng Kiều chi ra 1.100 triệu USD để "mua" chữ ký của hơn 11 ngàn người dân ở Wesminster đòi bãi nhiệm Hội Đồng quản trị thành phố nầy. angryno

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/westminster-da-co-du-chu-ky/?utm_source=Người%20Việt%20Newsletter&utm_campaign=e27baf57f4-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-e27baf57f4-165985665


Please to comment

Đặng Bình

1146 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (26)