Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

10777 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)

Thăm Livenguider Đặng Bình  gần trụ sở Livenguide Paris.

heartheartheart


 • desire, Trần Kim Thập  and  6 others  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Wow ! 18:05 28/12/2019
   desire  Một người trẻ hay gọi bác ...Dr Tĩnh và một người tóc bạc C gọi Anh :) máu nghệ sĩ mà 17:11 29/12/2019
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Wow. ... welcome bác Bình và anh Tĩnh ♡♡♡ 19:02 28/12/2019
  • desire  Có ca vọng cổ bài nào hông Ts Tĩnh? ;) 01:16 29/12/2019
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

10777 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)