Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

10879 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)

Có người gửi tôi hình này. Không thể tưởng tượng nổi. Các bác giải thích thêm giúp.

 


  • desire  BÀI HỌC XƯƠNG MÁU RÚT RA CHO ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG LÀ GÌ? 13:48 10/01/2020
  • Đoàn Nghiêm  Một trò ranh ma của cộng sản thôi ! Điều này càng khẳng định chẳng có ma binh nào chết cả. Trò này để kích động khiến ma binh sẵn sàng làm chuyện ác; tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng và tính chính nghĩa; khiến cái chết của dân Đồng Tâm nhẹ như không và sẽ sớm rơi vào quên lãng. 13:50 10/01/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

10879 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)