Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

10879 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)

Tôi vừa có một cải tiến thú vị cho Livenguide. Tôi tạo một Loại trạng thái mang tên "In English" để người dùng nếu viết bài bằng tiếng Anh có thể chọn category này. Khi đó ai dùng Livenguide nếu muốn đọc bài bằng tiếng Anh có thể chọn category này và chỉ những bài tiếng Anh hiện lên.

Cái này rất hữu ích cho người nước ngoài hay người Việt muốn đọc tiếng Anh trên Livenguide. Tương lai tôi sẽ tạo nhiều ngôn ngữ nữa.

Cảm ơn chị Tran Thi Diem Chau  đã có góp ý dân đến cải tiến này. Mọi người có góp ý gì cho Livenguide thì góp nhé. Tôi luôn sẳn sàng lắng nghe và điều chỉnh để Livenguide có thể phục vụ mọi người tốt hơn.

Cảm ơn và chúc mọi người khỏe. Đính kèm là vài hình ở bảo tàng Orsay ở Paris.

Đoàn Nghiêm  Nguyễn Kim Khánh ( New)  NGUYỄN QUANG HÒA  Lê Quang Huy  


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

10879 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)