Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9943 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (48)

Tui muốn gợi ý cho ngụy quyền cộng sản một thôn đang tọa lạc trên mảnh đất giá trị cỡ tổng tài sản ông Trump. Thôn này toàn người già, lại ngu dốt, dễ bảo như con nít. Tên của thôn này là Cái Làm. Lập lại: Thôn Cái Làm ! Các lãnh đạo cộng sản chóp bu hãy lập lại theo tui để khắc cốt ghi tâm món lợi vĩ đại đến mức TT Putin cũng phải thèm thuồng nào:

- Thôn Cái Làm !!! Thôn Cái Làm !!!

Nhớ kỹ ! Hô hô hô !!!


Please to comment

Đoàn Nghiêm

9943 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (48)