Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

11536 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (712)

Vụ Đồng Tâm báo chí nước ngoài gần như không đề cập. Họ có thể coi đó là nội tình Việt Nam.

Có vẻ dầu người dân phẫn uất cỡ nào vẫn có một bộ phận không nhỏ hoặc im tiếng, hoặc nói ngược lại. Có vài lý do: có thể là thiếu thông tin, bị dlv dẫn dắt, nhưng một phần dân chúng cũng cảm thấy có chia sẻ quyền lợi. Cái bánh đất đai dầu nằm trong tay các nhóm lợi ích nhiều nhưng cũng được chia cho nhiều thành phần và một cách đáng tiếc nó cũng là động lực (hay là thể hiện) của sự phát triển kinh tế hiện giờ. Một phần middle class và elite cũng có phần, nên sẽ không hết mình.

Khổ cực, bị cướp giết cũng giới hạn ở một nhóm còn nhỏ dân oan. Cũng chưa đến cái khổ đều của đêm hôm ấy đêm gì.

Nên họ vẫn còn nhiều dư địa và có thể ngạo mạn với huân chương.

Nhưng những việc như này sẽ làm người dân, dầu người lên tiếng theo hướng nào hay im lặng, thêm mất lòng tin vào đất nước và tiếp tục ra đi bằng mọi cách.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

11536 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (712)