Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

12788 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (746)

Người dân Iran xuống đường kêu gọi lãnh tụ tối cao từ chức vì chính quyền và quân đội yếu kém bắn rơi nhầm máy bay làm chết dân thường.

Bao giờ ở Việt Nam nơi 3000 quân bố ráp một làng nhỏ làm chết một cụ già và 3 công an?

Is this Iran's 'Chernobyl' moment?

https://www.cnn.com/2020/01/13/world/iran-protest-analysis-intl/index.html


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

12788 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (746)