Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2385 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (765)

Bài xin tròn tuổi loạn

Xin tròn tuổi loạn (Hoài LInh)

Mời các anh chị nghe chơi. Bài này lần đầu tiên nghe Randy ca. Một người Mỹ gốc Việt.

Anh hát như than khóc cho một nước Việt chia cắt thời buổi chiến tranh. Tôi cảm nhận quê cha  ấy của anh vẫn còn cần hàn gắn mãi khi chiến tranh không còn nữa trên đất nước.

Cuộc đụng độ Đồng Tâm khiến các ca từ của bài hát này càng tôn lên ý nghĩa của nó, ý nghĩa nhân sinh và ước mơ về một cuộc chữa thương trường kỳ cho tâm hồn gãy nát Việt Thường. 

http://levinhtruong.free.fr/Nhac%20folder/XIN%20TRON%20TUOI%20LOAN.mp3?fbclid=IwAR3toQn5tNNfAtjsau0NNyWYztDsbST1Hv8Y9JXSBZvKjI1aFCJd9FuqtlQ 


Please to comment

Le Vinh Truong

2385 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (765)