Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1989 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)

MÙI RẠ ẨM BÊN ĐƯỜNG...
"Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn. Lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng, trời về khuya vằng tiếng lúa...đê mê..."
Tư sản mại bản, Lý lịch ba đời, Ngăn sông cấm chợ, Tiến nhanh tiến mạnh, Chủ nghĩa xã hội, Kinh tế mới, Vượt biển vượt biên, Hải tặc, Khúc ruột nghìn dặm, Thái Bình, Cồn dầu, Thái Hà, Tiên Lãng, Thủ Thiêm...Lò và củi, Đặc khu, Hán tặc, Hán nô...39, ĐỒNG TÂM...
Con sông đào xinh xắn...Lúa thơm cho đủ hai mùa...đê mê
Mùi rạ ẩm bên đường...
Quê hương ơi! 


Please to comment

Trần Kim Thập

1989 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)