Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8120 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)

Việc phát sóng trên truyền hình những video ghi hình sự nhận tội của những người bị cho là tội phạm hoàn toàn không đúng thủ tục tố tụng. Việc làm này vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, vi phạm các nguyên tắc chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hình sự. 

Ngược lại, việc làm này là một hình thức định hướng dư luận khiến cho không ít người  hiểu sai lệch về bản chất vụ án, từ đó vụ án bị lái đi theo hướng có lợi cho bộ máy xét xử.

Truyền thông không được tự cho phép mình trở thành gã quan toà đầy cảm tính và định kiến khi phiên toà còn chưa bắt đầu.

Ấy là chưa kể đến mức độ khả tín của những đoạn video đó.


 • Lê Trung Tĩnh, Trần Kim Thập  and  1 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Mọi chế độ độc tài toàn trị sống dựa vào hai trụ cột: dối trá và bạo lực. Và do đó, nó cũng sẽ chết vì dối trá và bạo lực. 07:58 15/01/2020
Please to comment

Lê Quang Huy

8120 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)