Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8862 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Mẹ Nấm

January 15, 2020

Một câu đối từ khán giả trên kênh Youtube Mẹ Nấm gửi đến cho lãnh đạo nhà nước nhân dịp Tết đến Xuân về.

Mời quý vị đối lại nhé!


Please to comment

Đoàn Nghiêm

8862 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)