Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

7389 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (107)

Ngày này 46 năm trước, dù thất trận trong một trận hải chiến không cân sức với hải quân Trung Quốc trước sự ngoảnh mặt làm ngơ của đồng minh Hoa Kỳ và sự im lặng của VNDCCH, hải quân VNCH cũng đã hiên ngang đương đầu chống trả kẻ xâm lược Hoàng Sa.
 

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các tử sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày ấy.


Please to comment

Lê Quang Huy

7389 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (107)