Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13060 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (775)

Đang có một số nâng cấp chức năng chat nên mọi người có thể nhận được một số notification không như ý. Chúng tôi xin lỗi mọi người nhiều vì sự bất tiện này và đang giải quyết vấn đề. Trân trọng cảm ơn.

We are carrying out some upgrades in the chat function and you can receive some unwanted notification and emails. We are sorry for this convenience and working to resolve the issue. Thank you very much.

 


 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Tính năng mới là group chat ? 19:41 20/01/2020
   Lê Trung Tĩnh  Dạ bác Đoàn Nghiêm 18:35 22/01/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13060 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (775)