Status of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

2932 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (361)

Hình ảnh trung thực, không có photoshop gì đâu nhé. Thật sự là người HK họ hiểu về lịch sử Việt Nam hơn cả người Việt. Quá đau cho người Việt Nam mà không biết gì về lịch sử những lá cờ của dân tộc mình crying


Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

2932 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (361)