Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Với 29 phiếu thuận và 6 phiếu chống, hôm nay 21/01/2020, Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn EVFTA, mở đường thuận lợi cho Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn vào tháng 02/2020.

Vấn đề nhân quyền và lợi ích của người lao động luôn là chủ đề nóng trong các vòng đàm phán của FTA, nhưng dù gì thì đây cũng là vấn đề thương mại nên cuối cùng lợi ích kinh tế vẫn chiếm ưu thế.


Please to comment

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)